Vietnam VTV5 TÂY NGUYÊN TV Live - GSMKH TV LIVE - Streaming TV On The World

ĐANG PHÁT TRÊN VTV5 TÂY NGUYÊN

Từ 09h00 ngày 17/10/2016, Đài Truyền hình Việt Nam đã ra mắt kênh VTV5 Tây Nguyên phục vụ đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ. Hiện kênh đang phát sóng các chương trình tiếng dân tộc thiểu số với 13 thứ tiếng bao gồm: Ê Đê, Ba Na, Jrai, M’Nông, Cơ Ho, Jeh Triêng, Xơ Đăng, Chu Ru, Raglai, Chăm, Cơ Tu, H'rê và S'Tiêng. Các chương trình tiếng dân tộc thiểu số được phát sóng từ 05h30 đến 07h30 và 13h30 đến 15h30, thời lượng còn lại phát sóng các chương trình tiếng Việt.

Từ ngày 19 tháng 3 đến hết 30 tháng 4 năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, kênh VTV5 quốc gia và VTV5 khu vực (VTV5 Tây Nam Bộ và VTV5 Tây Nguyên) rút ngắn thời gian phát sóng xuống 19/24h (05h00 - 24h00).

Từ ngày 01/05/2020, kênh VTV5 quốc gia và VTV5 khu vực (VTV5 Tây Nam Bộ và VTV5 Tây Nguyên) phát sóng trở lại 24/24h hàng ngày.

Share this Channel

Our Website GSMKH TV LIVE - Streaming TV On The World very please to see you here to watch free online TV all countries around the world, The streaming TV maybe lost or does't live, please let us know by comment bellow the Channel TV Thanks for your joining with gsmkh.
 

Start typing and press Enter to search